ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109/2019

Συνεδρίαση 52/ 30-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05-06-2019

ΘΕΜΑ: «Έρευνα καταγγελίας ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, αναφορικά με τη χωροθέτηση του Λιμένα Σκιάθου και τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού».