ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 142/2019

Συνεδρίαση 59/2-12-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

θέμα:΄΄Εξέταση επιστολής διαμαρτυρίας για τον ελλιμενισμό Φ/Γ πλοίου στη Ζώνη Λιμένος αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.''