ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 145/2020

Συνεδρίαση 61/31-01-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: "Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος"