ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 211/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο:

Σύσταση επιτροπής για εξέταση αιτημάτων προς κάλυψη κενών θέσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 2020, καθώς και εξέταση δύο αιτημάτων για μετακίνηση υπαλλήλων.

Συνημμένα αρχεία: