ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74/2018

Συνεδρίαση 38/ 30.08.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.11.2018

Θέμα: "Παραπομπή Εκθέσεων Αξιολογήσεως Υπαλλήλων για το έτος 2017 προς την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας"

Συνημμένα αρχεία: