ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2019

Συνεδρίαση 51/ 17-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 21-05-2019

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση για αναθέσεις νομικών γνωμοδοτήσεων και συναφείς υπηρεσίες

Συνημμένα αρχεία: