ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2019

Συνεδρίαση 52/ 30-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05-06-2019

ΘΕΜΑ: «Επιβολή κυρώσεων στο Δ.Λ.Τ Σκιάθου κατ’ άρθρον 114 παρ.5 του ν.4389/2016 λόγω μη χορήγησης στοιχείων».