ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2019

Συνεδρίαση 53/13-06-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 14-06-2019

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτημάτων παράτασης της διαδικασίας κοινής διαβούλευσης για τα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α του Ν.4504/2017 και προτύπων συμβάσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».