ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2019 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΥ ΤΗΣ ΡΑΛ

Συνεδρίαση 54/19-07-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 24-07-2019

ΘΕΜΑ: «Προσχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2020».