ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2019

Συνεδρίαση 56η  /23-09-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 27-09-2019

 

ΘΕΜΑ:  "Εξουσιοδότηση για αναθέσεις γνωμοδοτήσεων και συναφείς υπηρεσίες καθώς και για τη μελέτη του εθνικού λιμενικού συστήματος". 

Συνημμένα αρχεία: