ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2019

Συνεδρίαση 56η  / 23-09-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:  "Αίτημα της εταιρείας Hellenic Environmental Center S.A. για επανεξέταση της Απόφασης ΡΑΛ 61/2018".