ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2019

τηση

Συνεδρίαση 58/21-11-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ: "Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε σχετικά με την επικαιροποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ)''.