ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2020

Συνεδρίαση 61/31-01-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα:   Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών, Ρυθμίσεις Μεταφορών και Άλλες Διατάξεις».