ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2020

Συνεδρίαση 68η /29-05-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Επικαιροποίηση Κανονισμού Υπερωριών προσωπικού Ρ.Α.Λ.»

Συνημμένα αρχεία: