ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2020

Συνεδρίαση 75η / 12.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο:

Κάλυψη κενών θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με προσωπικό στη διαδικασία συμμετοχής της Αρχής στον κύκλο κινητικότητας για το έτος 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Συνημμένα αρχεία: