ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 86η / 25.06.2021

Θέμα: 5ο

«Δεύτερη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021»