ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2022 94ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 94η /28.02.2022

ΘΕΜΑ 7ο:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ A’ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΚ ΕΤΟΥΣ 2022