ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2022 100η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 100η /02.08.2022 

Θέμα 3ο: « Έγκριση Προσχέδιου Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2023 »