ΑΠΟΦΑΣΗ 285/2022 105η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 105η /22.12.2022 

ΘΕΜΑ 4ο :

Εξέταση καταγγελίας Ο.Λ.Λ. Α.Ε με αρ πρωτ. ΡΑΛ ΕΙΣ/811/17-06-2022.

Συνημμένα αρχεία: