ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2018

Συνεδρίαση 34/ 16.05.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 29.05.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της Νομικής Εκπροσώπησης της Ρ.Α.Λ και Εκπόνησης Γνωμοδοτήσεων.

Συνημμένα αρχεία: