ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2018

Συνεδρίαση 35/ 24.05.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 29.05.2018

Θέμα: Εξέταση Επιστολής της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. περί παροχής διευκρινήσεων επί όρων των από 29ης Ιουλίου 2014 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίου που προσεγγίζουν  τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητός της.

Συνημμένα αρχεία: