ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.11.2018

Θέμα: "Εξουσιοδότηση για προμήθεια υλικού και λογισμικού πληροφορικής, μηχανικού, μηχανολογικού, δικτυακού, λοιπού εξοπλισμού και συναφών εργασιών εγκατάστασης και αναθέσεις νομικών και λοιπών εξειδικευμένων υπηρεσιών"

Συνημμένα αρχεία: