ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2018

Συνεδρίαση 39/ 27.09.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.11.2018

Θέμα: "Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων, δυνάμει του Άρθρου 14.1 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016."

Συνημμένα αρχεία: