ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 24.12.2018

Θέμα: "Εισήγηση τροποποιήσεων του ν. 4389/2016 για το νομικό πλαίσιο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και των ρυθμιστικών μέτρων."

Συνημμένα αρχεία: