ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2019

Συνεδρίαση 46/ 28.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.03.2019

Θέμα: "Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του από 18.01.2019 Αναθεωρημένου κειμένου επιγραφομένου ως «Προσχέδιο Αρχικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένος» Θεσσαλονίκης."