ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2019

Συνεδρίαση 47/ 18.03.2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 29.03.2019

Θέμα: «Ανάθεση Φορολογικών Υπηρεσιών και Λογιστικών Υπηρεσιών Παρακολούθησης της εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2019»