ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2019

Συνεδρίαση 49/ 04-04-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05-04-2019

Θέμα: «Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του από 21ης Μαρτίου 2019 κειμένου επιγραφομένου ως «Αρχικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος» Θεσσαλονίκης»