ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2019

Συνεδρίαση 49/ 04-04-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12-04-2019

Θέμα: «Αποστολή γνώμης κατ’ άρθρον 113Α του Ν.4389/2016 για το σύστημα κυρώσεων κατ’ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352»

Συνημμένα αρχεία: