Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 08/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05.02.2018

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 4/2017 Απόφασης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. ως προς τη

            στελέχωση της Επιτροπής Προμηθειών και της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.

Συνημμένα αρχεία: