Απόφαση 1/ 2016

Συνεδρίαση 1/ 30.05.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.07.2016

Θέμα: Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου Αποκομιδής Στερεών Καταλοίπων του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: