Απόφαση 2/ 2016

Συνεδρίαση 1/ 30.05.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.07.2016

Θέμα: Ερώτημα του Δ.Λ.Τ. Τήνου-Άνδρου για δυνατότητα είσπραξης λιμενικών τελών από συμβεβλημένο ιδιώτη

Συνημμένα αρχεία: