Απόφαση 20/ 2017

Συνεδρίαση 21/ 12.05.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.05.2017

Θέμα: Έγκριση από την Ρ.Α.Λ. του κειμένου ‘’Κανονισμός  Διερεύνησης Καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων’’

Συνημμένα αρχεία: