Απόφαση 25/ 2017

Συνεδρίαση 23/ 28.08.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.09.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης του Προέδρου περί ορισμού δικηγόρου αναφορικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος»

Συνημμένα αρχεία: