Απόφαση 27/ 2017

Συνεδρίαση 24/ 21.09.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 6.10.2017

Θέμα: Παραληφθέντα στοιχεία, προβλεπόμενα από το Άρθρο 14 (Έλεγχος Σύμβασης και   Εκτέλεσης) της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: