Απόφαση 3/ 2016

Συνεδρίαση 3/ 30.06.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.07.2016

Θέμα: Έγγραφο κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθ.πρωτ.192/13-04-2016 και θέμα «Παροχή υπηρεσιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων στην περιοχή αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.»

Συνημμένα αρχεία: