Απόφαση 43/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 19.01.2018

Θέμα: Σύσταση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σύμφωνα με το άρθρο 16 της Απόφασης 329, «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»,                  (ΦΕΚ Β' 1923 / 02.06.2017)

Συνημμένα αρχεία: