Γνωμοδότηση 6/2018

Συνεδρίαση 40/ 05.10.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 11.10.2018

Θέμα: Περί άρσεως ασαφείας διατάξεων της Συμβάσεως Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και του Παραρτήματος αυτής.

Undefined
Συνημμένα αρχεία :