Γνωμοδότηση 3/2017

Συνεδρίαση 19/ 07.04.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση Αποβλήτων τους

(Ανακλήθηκε βάσει της Απόφασης 41/2017 με ημερομηνία ανάρτησης 10.01.2018)

Undefined
Συνημμένα αρχεία :