Γνωμοδότηση 4/2017

Συνεδρίαση 27/ 30.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για την «Παραχώρηση της Διαχείρισης και Λειτουργίας του Υδατοδρομίου Λιμένα Πατρών

Undefined
Συνημμένα αρχεία :