Δελτίο Τύπου (01.08.2017)

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (αριθ. Απόφασης 154/2017) η αίτηση αναστολής κατά της απόφασης 100.00/44060/2017 του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής Π. Κουρουμπλή για τον διορισμό νέου Δ.Σ. στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ). Η απορριφθείσα αίτηση είχε κατατεθεί στο ΣτΕ από τους Καθ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, Γεώργιο Παπαδόπουλο και Αφροδίτη Μακρυγιάννη, μέλη της πρώην διοίκησης της Ρ.Α.Λ. Πλέον του Υπουργείου, απαντητικό υπόμνημα / παρέμβαση στην αίτηση αναστολής κατέθεσε και η Ρ.Α.Λ. με νομικά επιχειρήματα υπέρ του σύννομου της διαδικασίας διορισμού.

Κύρια στοιχεία του αιτιολογικού της απόφασης του δικαστηρίου περιελάμβαναν την αναγνώριση ότι η απόφαση διορισμού της νέας διοίκησης ελήφθη σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, με απόλυτη πλειοψηφία και ότι η Ρ.Α.Λ. δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των ανεξάρτητων αρχών που προβλέπονται ευθέως από το Σύνταγμα. Επιπρόσθετα, στην απόφαση αναφέρεται ότι η θητεία της προηγούμενης διοίκησης είχε λήξει ήδη από τον Μάιο του 2016, και ότι η συγκρότηση νέου Δ.Σ διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της Ρ.Α.Λ. και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.