ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 01/2018

Συνεδρίαση 35/ 24.05.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 17.07.2018

Θέμα:Περί υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων για τη θαλάσσια περιοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου

Συνημμένα αρχεία: