ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΗ Ρ.Α.Λ. ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΗ Ρ.Α.Λ. ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ