Αποφάσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 286/22

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 106/28.12.22

Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους του οικονομικού έτους 2022 (Χρήση 2021) και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 285/2022 105η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 105η /22.12.2022 

ΘΕΜΑ 4ο :

Εξέταση καταγγελίας Ο.Λ.Λ. Α.Ε με αρ πρωτ. ΡΑΛ ΕΙΣ/811/17-06-2022.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 284_2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η /21.10.2022 

ΘΕΜΑ 7ο :«Εξέταση εγγράφου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λιμενική υπηρεσία της καβοδεσίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της άγρας πελατών και της αντιποίησης».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 283/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 104η /21.11.2022 

ΘΕΜΑ 4ο :«Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 2)».

 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 282/2022 104η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 104η /21.11.2022

Θέμα 3:«Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2023»»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 281/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η /21.10.2022 

ΘΕΜΑ 6ο :

Εξέταση εγγράφου επί καταγγελίας περί δυσανάλογης και αναιτιολόγητης αύξησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 280/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η /21.10.2022 

ΘΕΜΑ 3ο:«Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 279/2022 101η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 101η /30.09.2022 

ΘΕΜΑ 5ο:

Επικαιροποίηση στοιχείων εκπροσώπησης και πρόσβασης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Διαδικτυακή Εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας (e-banking) αναφορικά με τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Αρχή.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 278/2022 101η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 101η /30.09.2022 

Επικαιροποίηση στοιχείων εκπροσώπησης και πρόσβασης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal».

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277/2022 101η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 101η /30.09.2022 

ΘΕΜΑ 3ο:

«Δεύτερη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022».

Περισσότερα