Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2019

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 13-11-2019

ΘΕΜΑ: «Εξέταση επιστολών, της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας, περί επιβαλλόμενων, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, τελών για την παραλαβή αποβλήτων από παραμένοντα στον όρμο κρουαζιερόπλοια καθώς και σκαφών που εκτελούν μεταφορά επιβατών από και προς τα κρουαζιερόπλοια».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2019

Συνεδρίαση 51/17-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12-11-2019

ΘΕΜΑ: «Άρθρο 113 παρ.2 και 124 του Ν.4389/2016».

 

 

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 132/2019

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 07-11-2019

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση α. 15 π. 4 του Ν.4532/2018 προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκδοση αποφάσεων απόσπασης ή διάθεσης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2019

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06-11-2019

ΘΕΜΑ: «Επιστολή της Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. περί γνωστοποίησης της προβλεπόμενης διαδικασίας αναφορικά με

               την παραχώρηση απλής χρήσης χώρων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα αρμοδιότητος Οργανισμού Λιμένων Α.Ε.».

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 129/2019

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04-11-2019

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση στελεχών ΡΑΛ έτους 2018».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2019

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04-11-2019

ΘΕΜΑ: «Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 36/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.11.2019

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Νέας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών και Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2019.» 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 35/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.11.2019

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ» 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2019

Συνεδρίαση 51/17-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18-10-2019

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 34/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 14.10.2019

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων για την υπό σύσταση Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας για την «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ» 

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα