Αποφάσεις

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 09/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 13.02.2018

Θέμα:Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση  της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2018.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 46/ 2018

Συνεδρίαση 30/ 06.02.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.02.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 45/ 2018

Συνεδρίαση 29/ 22.01.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.02.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και Εκπόνησης Νομικών Γνωμοδοτήσεων

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 08/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05.02.2018

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 4/2017 Απόφασης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. ως προς τη

            στελέχωση της Επιτροπής Προμηθειών και της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 04/2017 (Ορθή επανάληψη)

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 1.02.2018 (Ορθή επανάληψη ως προς το υπ’άριθμ.6)

Θέμα: Επέκταση Αρμοδιότητας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 44/ 2018

Συνεδρίαση 29/ 22.01.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 23.01.2018

Θέμα: Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 43/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 19.01.2018

Θέμα: Σύσταση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σύμφωνα με το άρθρο 16 της Απόφασης 329, «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»,                  (ΦΕΚ Β' 1923 / 02.06.2017)

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 07/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.01.2018

Θέμα: Παραίτηση Εισηγήτριας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κας Καραφώτη -Φωτιάδου Μαρίας

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 42/ 2017

Συνεδρίαση 27/ 30.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.01.2018

Θέμα: Έγγραφο προς την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με αριθ. Πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 06/2018 (Ορθή επανάληψη)

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.01.2018 ((Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία πρόσληψης)

Θέμα: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα