Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2019

Διερεύνηση επί λιμενικών τελών του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας σε Ναυταθλητικό Όμιλο.Διερεύνηση επί λιμενικών τελών του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας σε Ναυταθλητικό Όμιλο.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα Ι της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν. 4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2019

Συνεδρίαση 55/30-08-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06-09-2019

 

ΘΕΜΑ: "Εξέταση Επιστολής της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων, περί φορολογίας ρυμουλκών».Εξέταση υπομνήματος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.) περί της υποχρέωσης καβοδεσίας τουριστικών σκαφών στον Λιμένα Ζακύνθου"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ρ.Α.Λ. 32/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.09.2019

 

Θέμα: Παραίτηση Ειδικού Συνεργάτη του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Φλέγκα Κωνσταντίνου

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2019 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συνεδρίαση 54/19-07-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 24-07-2019

ΘΕΜΑ: «Εξέταση Επιστολής της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων, περί φορολογίας ρυμουλκών».

Περισσότερα