Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2022 100η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 100η /02.08.2022 

Θέμα 4ο: Παροχή Εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο της Αρχής για Ανάθεση Καθηκόντων Διευθυντή Προσωπικού και απονομή ρόλων χρηστών στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δημοσίου για θέματα που αφορούν το Προσωπικό της Αρχής.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2022 100η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 100η /02.08.2022 

Θέμα 3ο: « Έγκριση Προσχέδιου Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2023 »

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2022 99ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 99η /14.07.2022 

Θέμα 4ο: «Έγκριση της  Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2021 από δύο Ορκωτούς Λογιστές »

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2022 99ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 99η /14.07.2022 

Θέμα 3ο: «Έγκριση Εκθέσεως Διαχείρισης 2021»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 137_2022

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μελών και ανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της ΡΑΛ έτους 2022 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2022 98ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 98η /30.06.2022 

θέμα 3ο: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2021»

« Έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού κλεισίματος της χρήσης 31.12.2021»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 271/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 97η /31.05.2022 

ΘΕΜΑ 4ο: ​Παροχή εξουσιοδοτήσεως σχετικά με τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 96η /29.04.2022 

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της
Ελλάδος μέσω ΔΙΑΣ Portal.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 128/2022

«Συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 7 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224) για την αξιολόγηση των αιτήσεων απόσπασης των υποψηφίων στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 129/2022

 

 «Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ) της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184)»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα