Αποφάσεις

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 16/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 07.05.2018

Θέμα: «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2018

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.04.2018

Θέμα: Έγκριση Απολογιστικών - Οικονομικών Στοιχείων 2017 και Έκθεση Ελέγχου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 56/ 2018

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.04.2018

Θέμα: Πλαίσιο Αρχών και Θέσεων Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 14/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.04.2018

Θέμα: «Παράταση Απόσπασης Σαρηγιαννίδου Κυριακής»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 13/2018

 

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 13.04.2018

Θέμα: «Παράταση Απόσπασης Θεοδώρας Γιαντσή»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 12/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.04.2018

Θέμα: Ανάθεση καθηκόντων Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 55/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.04.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί ανάθεσης καθηκόντων Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 11/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.04.2018

Θέμα: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 10/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.04.2018

Θέμα: Ανάθεση εκπροσώπησης σε δικηγορικό γραφείο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 54/ 2018

Συνεδρίαση 32/ 14.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.03.2018

Θέμα: Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα