Αποφάσεις

Απόφαση 3/ 2015

Συνεδρίαση 37/ 16.11.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Εκδίκαση Αιτήσεων Αναθεώρησης της ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/22.6.2015 της Ρ.Α.Λ. από τον Ο.Λ.Β. Α.Ε. και την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 2/ 2015

Συνεδρίαση 29/ 22.06.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Απόφαση επί του αιτήματος της Εταιρείας με την επωνυμία AΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ περί αναπροσαρμογής των Λιμενικών Τελών στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 1/ 2015

Συνεδρίαση 24/ 27.04.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Εξέταση αιτήματος της Εταιρείας Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ προς τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα