Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 14.02.2019

Θέμα: "Διαγραφή τόκων υπερημερίας από την ΟΛΠ Α.Ε προς την ΣΕΠ Α.Ε."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 29/2019

 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 01.02.2019

Θέμα: "Ορισμός Τεχνικών Κλιμακίων"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 24.01.2019

Θέμα: "Επιστολή εταιρίας Seajets σχετικά με τα προβλήματα σε ταχύπλοα επιβατηγά πλοία από επιπλέοντα φερτά υλικά."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 09.01.2019

Θέμα: "Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του σχεδίου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Μηχανικού για την επίβλεψη των Υποχρεωτικών Επενδύσεων της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 24.12.2018

Θέμα: "Καταγγελία με Αρ. Πρ. Ρ.Α.Λ 182/31-03-2017 και 8/03.01.2018 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. με έδρα τη Γερακινή Χαλκιδικής."

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 24.12.2018

Θέμα: "Εισήγηση τροποποιήσεων του ν. 4389/2016 για το νομικό πλαίσιο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και των ρυθμιστικών μέτρων."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 21.12.2018

Θέμα: "Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση θεμάτων Απόφασης 41/2017 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2018

Συνεδρίαση 42/ 23.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05.12.2018

Θέμα: "Άνοιγμα λογαριασμού/-ών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2018

Συνεδρίαση 42/ 23.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.11.2018

Θέμα: "Μεταβολή πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2018."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2018

Συνεδρίαση 39/ 27.09.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.11.2018

Θέμα: "Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων, δυνάμει του Άρθρου 14.1 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα