Αποφάσεις

Απόφαση 59/ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.05.2018

Θέμα: Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου

           που προσεγγίζουν τους Λιμένες αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 57/ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.05.2018

Θέμα: Εξέταση επιστολής / καταγγελίας της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας περί αναπροσαρμογής τελών για την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 16/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 07.05.2018

Θέμα: «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2018

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.04.2018

Θέμα: Έγκριση Απολογιστικών - Οικονομικών Στοιχείων 2017 και Έκθεση Ελέγχου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 56/ 2018

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.04.2018

Θέμα: Πλαίσιο Αρχών και Θέσεων Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 14/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.04.2018

Θέμα: «Παράταση Απόσπασης Σαρηγιαννίδου Κυριακής»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 13/2018

 

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 13.04.2018

Θέμα: «Παράταση Απόσπασης Θεοδώρας Γιαντσή»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 12/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.04.2018

Θέμα: Ανάθεση καθηκόντων Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 55/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.04.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί ανάθεσης καθηκόντων Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 11/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.04.2018

Θέμα: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα