Αποφάσεις

Απόφαση 46/ 2018

Συνεδρίαση 30/ 06.02.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.02.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 45/ 2018

Συνεδρίαση 29/ 22.01.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.02.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και Εκπόνησης Νομικών Γνωμοδοτήσεων

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 08/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05.02.2018

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 4/2017 Απόφασης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. ως προς τη

            στελέχωση της Επιτροπής Προμηθειών και της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 04/2017 (Ορθή επανάληψη)

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 1.02.2018 (Ορθή επανάληψη ως προς το υπ’άριθμ.6)

Θέμα: Επέκταση Αρμοδιότητας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 44/ 2018

Συνεδρίαση 29/ 22.01.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 23.01.2018

Θέμα: Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 43/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 19.01.2018

Θέμα: Σύσταση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σύμφωνα με το άρθρο 16 της Απόφασης 329, «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»,                  (ΦΕΚ Β' 1923 / 02.06.2017)

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 07/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.01.2018

Θέμα: Παραίτηση Εισηγήτριας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κας Καραφώτη -Φωτιάδου Μαρίας

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 42/ 2017

Συνεδρίαση 27/ 30.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.01.2018

Θέμα: Έγγραφο προς την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με αριθ. Πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 06/2018 (Ορθή επανάληψη)

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.01.2018 ((Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία πρόσληψης)

Θέμα: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 41/ 2017

Συνεδρίαση 28/ 22.12.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.01.2018

Θέμα: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 Γνωμοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση Αποβλήτων τους

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα