Αποφάσεις

Απόφαση 40/ 2017

Συνεδρίαση 28/ 22.12.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.01.2018

Θέμα: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης  μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.  κυρωθείσα με το άρθρο  1 του Ν. 4404/2016

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 39/ 2017

Συνεδρίαση 28/ 22.12.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.01.2018

 Θέμα: Προϋπολογισμός Ρ.Α.Λ. έτους 2018

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 05/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.12.2017

Θέμα: Αναμόρφωση - μεταφορά των απαραίτητων κονδυλίων του Προϋπολογισμού χρήσης 2017 της Ρ.Α.Λ.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 38/ 2017

Συνεδρίαση 26/ 13.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.12.2017

Θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ρ.Α.Λ. 2017

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 37/ 2017

Συνεδρίαση 26/ 13.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.12.2017

Θέμα: Ανακοίνωση - Ενημέρωση από τον κ. Αντιπρόεδρο για τη διαχείριση διαθεσίμων

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 36/ 2017

Συνεδρίαση 27/ 30.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.12.2017

Θέμα: Καθήκοντα Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 03/2017 (Ορθή επανάληψη)

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.12.2017  (Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία παραίτησης)

Θέμα: Παραίτηση Αναπληρωματικού Μέλους Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κ. Λυμπέρη Θεόδωρου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 04/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.12.2017

Θέμα: Επέκταση Αρμοδιότητας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 35/ 2017

Συνεδρίαση 26/ 13.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.12.2017

Θέμα: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης απαιτούμενου εξοπλισμού χώρων γραφείου Ρ.Α.Λ. .

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 34/ 2017

Συνεδρίαση 27/ 30.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 08.12.2017

Θέμα: Καταγγελία της εταιρείας ICTS Hellas Security Solutions A.E. για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΗ Α.Ε. για παροχή υπηρεσιών  ασφαλείας.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα