Αποφάσεις

Απόφαση 26/ 2017

Συνεδρίαση 23/ 28.08.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.09.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης του Προέδρου για την σύνταξη και αποστολή απαντητικού εγγράφου στο αριθμ.πρωτ. 51/2017/11-8-2017 έγγραφο Διοικητού Δ.Α.Λ

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 25/ 2017

Συνεδρίαση 23/ 28.08.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.09.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης του Προέδρου περί ορισμού δικηγόρου αναφορικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 24/ 2017

Συνεδρίαση 23/ 28.08.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.09.2017

Θέμα: Διατύπωση απόψεών Ρ.Α.Λ. στην Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. επί του από 9.08.2017 κατατεθειμένου κειμένου, αναφερομένου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιά»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 23/ 2017

Συνεδρίαση 22/ 20.07.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.08.2017

Θέμα: Επικύρωση εξουσιοδότησης Προέδρου για τον ορισμό δικηγόρου και κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχέση με την αίτηση ακύρωσης 1906/2017 και τις αιτήσεις αναστολής και προσωρινής διαταγής (154/2017) αντίστοιχα

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 22/ 2017

Συνεδρίαση 22/ 20.07.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.08.2017

Θέμα: Έγγραφο προς την Ρ.Α.Λ. με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 21/ 2017

Συνεδρίαση 22/ 20.07.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.08.2017

Θέμα: Υπηρεσίες από πιστοποιημένο εσωτερικό ελεγκτή για την υποστήριξη της ΡΑΛ στη συμμόρφωση με τα συμπεράσματα της από 13.03.2017  Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 20/ 2017

Συνεδρίαση 21/ 12.05.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.05.2017

Θέμα: Έγκριση από την Ρ.Α.Λ. του κειμένου ‘’Κανονισμός  Διερεύνησης Καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων’’

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 19/ 2017

Συνεδρίαση 20/ 25.04.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.05.2017

Θέμα: Έγκριση από την Ρ.Α.Λ. του κειμένου  ‘’Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων’’

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 18/ 2017

Συνεδρίαση 17/ 10.03.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 27.03.2017

Θέμα: Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 17/ 2017

Συνεδρίαση 14/ 13.01.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη ως προς το έτος)/ Αναρτήθηκε 23.01.2017

Θέμα: Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής  Αποβλήτων και Καταλοίπων  Φορτίων των  Πλοίων που Προσεγγίζουν τη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας του Οργανισμού  Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα